DE IURE II / 2017

Dovoľujeme si Vám predstaviť nové číslo nášho časopisu DE IURE. Prečítať si ho môžete tu: http://www.supcourt.gov.sk/de-iure/  
Čítať ďalej

AKTUALITY

 » AKTUALITY

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii odborný referent - zapisovateľ

09.08.2017 - Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii odborný referent – zapisovateľ v služobnom úrade Kancel...
Čítať ďalej

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent osobného úradu

09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent osobného úradu v služobnom úrade Kance...
Čítať ďalej

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent komunikácie s verejnosťou

09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent komunikácie s verejnosťou v služobnom ...
Čítať ďalej

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky

09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky ...
Čítať ďalej

Podpora ekologickej dopravy do zamestnania

09.08.2017 - Bratislava, pdf     Tlačová správa               Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho sú...
Čítať ďalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>