Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky od tohto roka 2011 vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ len v e...
Čítať ďalej

AKTUALITY

 » AKTUALITY

Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR

16.10.2014 - Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR Termín konania:   02-03.12.2014 Miesto konania:    Najvyšší súd ...
Čítať ďalej

Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

09.10.2014 - Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR pôvodný termín konania: 17. – 19. 09...
Čítať ďalej

Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

09.10.2014 - Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR pôvodný termín konania: 08. – 10. 09...
Čítať ďalej

Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

09.10.2014 - Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR pôvodný termín konania: 18. – ...
Čítať ďalej

Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

09.10.2014 - Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium pôvodný termín kona...
Čítať ďalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>