10Asan/7/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Radovan Sersen
c/a
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, odbor železničnej polície