10So/80/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.04.2016 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDR. Peter Paluda


Účastníci:
Alexander Tóth
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie