10SZa/10/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.05.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Marwan Hazem Hassan c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica