10SZa/13/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Najibullah Jabarkhail
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko