10SZa/18/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.08.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Farid Falahi
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Bratislava
pôvodne 10Szak/1/2016