10Szak/17/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
Bovi Singh alias Jugi Singh
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava