10Sži/6/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.12.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Roman Chocholáč
c/a
Najvyšší súd Slovenskej republiky