10Sžo/143/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Občianske združenie Hron pre slobodné rieky B. Bystrica
c/a
Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a byt. politiky