10Sžo/82/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky