10Sžo/90/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o.
c/a
Výskumná agentúra a spol.