10Sžo/92/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
EUROFIT Trading, s.r.o.
c/a
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie