10Sžr/65/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
JUDr. Oľga Nižňanská a spol.
c/a
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor