10Sžso/46/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.12.2016 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s.
c/a
JUDr. Čipka – SKP Ing. Jaroslav Blaho