1So/151/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2016 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Vincent Fodor
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava