1So/33/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.04.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Michal Mikloš
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava