1Sža/12/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.06.2016 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Hayder Riyadh Abdulhameed ALMOAFI
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava