1SZa/6/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Salah Azibi
c/a
Prezídium PZ, ÚHCP Bratislava, RHCP Prešov, OCP PZ Košice