1SZa/9/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.05.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mahdi ABD ALRAHMAN
c/a
Prezídium PZ, ÚHCP, Riaditeľstvo HaCP Bratislava, Oddelenie CP PZ Trnava