1Szak/5/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.10.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Mohammad Osman c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava