1Sžf/101/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.03.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
TREMA SK s. r. o., Žilina c/a Daňový úrad Banská Bystrica
zrušené