1Sžf/23/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2016 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Jana Henčeková PhD.


Účastníci:
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. c/a Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava