1Sžf/8/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Igor Fükö
c/a
Colný úrad Košice