1Sžnz/5/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.05.2016 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
B H T group s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR