1Sžso/12/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.08.2016 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
ZH Kredit s.r.o. Bratislava
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou