1Sžso/81/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso a. s. Bratislava
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava