2Sž/9/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Ing. Milan Kuzma, Zvolen
c/a
Výbor Národnej rady SR