2Sžo/233/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto
c/a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
termín zrušený