2Sžo/64/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Okresná prokuratúra Bratislava IV
c/a
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves