2Sžo/67/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
BL Development, s.r.o., Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava