2Sžr/26/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
1. Ján Maxian a 2. Iveta Maxianová, Rakúsko
c/a
Okresný úrad Trnava, Referát katastra nehnuteľnosti