2Sžr/80/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
JUDr. Jozef Krško, SKP SĹŇAVA, POD Sokolovce
c/a
Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor