3Sr/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Mgr. Oliver Boldoghy a spol.
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava