3Sžf/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
JUDr. Ján Pirč, SKP PROFITUBE spol. s r.o. v konkurze, Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica