3Sžf/24/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Soňa Langová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
North West Trading Slovakia spol. s r.o. Komárno
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica