3Sžf/64/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.09.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
S&J PRESSBURG plus s.r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica