3Sžnz/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
PPC Power a.s. Bratislava
c/a
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty Bratislava