3Sžo/204/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
Jaroslav Kubiš a spol.
c/a
Okresný úrad Prievidza