3Sžo/9/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Martin Riecky
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ BA, Krajský dopravný inšpektorát