8Sžnz/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Capgemini Slovensko, s.r.o., Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR