4Sž/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 03.05.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
MAC TV s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu