4Sžf/65/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.05.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Vojtech Icsó - EAST - WEST TRANSPORT
c/a
Finančné riaditeľstvo SR