4Sžfk/9/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.12.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
VISK s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR