4Sžo/140/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.06.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Miroslav Ševc
c/a
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky