4Sžo/207/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Martin Krenický
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát