4Sžo/92/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.04.2016 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I.
c/a
Mesto Košice - stavebný úrad