4Sžo/94/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.05.2016 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK
c/a
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie