8Sr/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Ing. Mgr. Marian Kotleba
c/a
Ministerstvo vnútra SR