1Sža/8/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.06.2016 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Amer Husein NAMDAR
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad Bratislava