8Sžo/72/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.07.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
JUDr. Emília Šimkuláková, Spišská Nová Ves
c/a
Centrum právnej pomoci